CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG DÀNH CHO CĂN HỘ TẠI TÒA S1.02, S1.03, S1.06, S2.01, S2.02, S3.01, S3.02, S3.03

DỰ ÁN VINHOMES SMART CITY

I/ CHÍNH SÁCH

Thời gian áp dụng: Từ ngày 24/10/2019 cho đến khi có chính sách mới thay thế.  

Đối tượng áp dụng:Khách hàng đăng ký nguyện vọng thuê/mua căn hộ tại tòa S1.02, S1.03, S1.06, S2.01, S2.02, S3.01, S3.02, S3.03 tại dự án Vinhomes Smart City.

A. DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MUA CĂN HỘ/

I/ TIẾN ĐỘ THANH TOÁN HỢP ĐỒNG MUA BÁN

1. Phân khu Sapphire 1, Sapphire 2

 

2. Phân khu Sapphire 3

Lưu ý: Trong trường hợp Khách hàng không đóng đủ tiền theo tiến độ thanh toán trên thì khoản tiền đã đóng ưu tiên chuyển vào TTĐC đảm bảo thực hiện HĐMB trước. Phần còn lại được chuyển thanh toán theo tiến độ của HĐMB.

II/ THỦ TỤC KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ/

III. CÁC PHƯƠNG ÁN THANH TOÁN

Khách hàng lựa chọn một trong các chương trình ưu đãi dưới đây

– Khách hàng MUA căn hộ và lựa chọn hình thức thanh toán theo tiến độ thường bằng vốn tự có sẽ được hưởng mức chiết khấu 2% giá bán căn hộ (trước thuế GTGT và KPBT) đối với tòa S1.02, S1.03, S2.02, S3.01, S3.02, S3.03 và 2,5% giá bán căn hộ (trước thuế GTGT và KPBT) đối với tòa S1.06, S2.01 khi ký HĐMB.

– Khách hàng ký HĐMB và có nhu cầu thanh toán giá bán căn hộ (không bao gồm KPBT) trước hạn bằng vốn tự có (ít nhất 7 ngày trước ngày đến hạn của từng đợt thanh toán) sau khi ký HĐMB sẽ được hưởng mức lãi suất chiết khấu tương đương 8%/năm trên khoản tiền và số ngày thanh toán trước hạn (Áp dụng cho khách hàng thanh toán tròn đợt tiến độ), trừ khi có thỏa thuận khác (Mức chiết khấu này có thể thay đổi mà không cần báo trước). Khoản tiền này sẽ được giảm trừ vào giá trị thanh toán của các lần thanh toán tiếp theo. KH cá nhân chịu thuế TNCN cho khoản lãi này

– Mức lãi suất 12%/năm cho 5% giá bán căn hộ (không bao gồm thuế GTGT) – Vào TTĐC đảm bảo thực hiện HĐMB. Khoản tiền lãi được trả vào cuối kỳ khi thanh lý TTĐC. KH cá nhân chịu thuế TNCN cho khoản lãi này.

2. Khách hàng mua căn hộ, vay vốn ngân hàng lên tới 70% giá bán căn hộ (gồm thuế GTGT)

2.1. Chính sách

KH vay vốn Ngân hàng lên tới 70% giá bán căn hộ (gồm thuế GTGT) khi ký HĐMB nhận hỗ trợ lãi suất từ Chủ đầu tư

Lưu ý: Trong mọi trường hợp, Chủ Đầu Tư chỉ hỗ trợ lãi suất trong thời gian nêu trên đối với các khách hàng đáp ứng đủ điều kiện vay vốn, hoàn thành đầy đủ các thủ tục theo quy định của Ngân hàng do Chủ Đầu Tư chỉ định

2.2. Tiến độ giải ngân đối với phân khu Sapphire 1, Sapphire 2

2.3. Tiến độ giải ngân đối với phân khu Sapphire 3

Lưu ý: Trường hợp khách đã vay vốn ngân hàng và giải ngân theo chính sách bán hàng, các khoản vốn tự có sẽ không được tính lãi thanh toán sớm

B. DÀNH CHO KHÁCH HÀNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THUÊ CĂN HỘ

I. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN HỢP ĐỒNG THUÊ (“HĐT”) DÀI HẠN

1. Phân khu Sapphire 1, Sapphire 2

2. Phân khu Sapphire 3

II. THỦ TỤC KÝ HỢP ĐỒNG THUÊ DÀI HẠN

III. CÁC PHƯƠNG ÁN THANH TOÁN

Khách hàng lựa chọn một trong các chương trình ưu đãi dưới đây

1. Thanh toán theo tiến độ thông thường

– Khách hàng THUÊ căn hộ và lựa chọn hình thức thanh toán theo tiến độ thường bằng vốn tự có sẽ được hưởng mức chiết khấu 2% giá thuê căn hộ (trước thuế GTGT) đối với tòa S1.02, S1.03, S2.02, S3.01, S3.02, S3.03 và 2,5% giá thuê căn hộ (trước thuế GTGT) đối với tòa S1.06, S2.01 khi ký HĐT.

– Khách hàng ký HĐT và có nhu cầu thanh toán trước hạn bằng vốn tự có (ít nhất 7 ngày trước ngày đến hạn của từng đợt thanh toán) sau khi ký HĐT sẽ được hưởng mức lãi suất chiết khấu tương đương 8%/năm trên khoản tiền và số ngày thanh toán trước hạn (Áp dụng cho khách hàng thanh toán tròn đợt tiến độ), trừ khi có thỏa thuận khác (Mức chiết khấu này có thể thay đổi mà không cần báo trước). Khoản tiền này sẽ được giảm trừ vào giá trị thanh toán của các lần thanh toán tiếp theo. KH cá nhân chịu thuế TNCN cho khoản lãi này

2. Chương trình dành cho khách hàng ký HĐT có nhu cầu thanh toán sớm lên đến 100% giá thuê căn hộ (gồm thuế GTGT) bằng vốn tự có trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký HĐT

  • Khách hàng được hưởng mức chiết khấu 2% giá thuê căn hộ (trước thuế GTGT) đối với tòa S1.02, S1.03, S2.02, S3.01, S3.02, S3.03 và 2,5% giá thuê căn hộ (trước thuế GTGT) đối với tòa S1.06, S2.01 khi ký HĐT.
  • Khách hàng có nhu cầu thanh toán trước hạn bằng vốn tự có lên tới 100% giá thuê căn hộ (gồm thuế GTGT) trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng thuê dài hạn sẽ được hưởng mức lãi suất 9,5%/năm trên số tiền thanh toán và số ngày thanh toán trước hạn trừ khi có thỏa thuận khác (Mức chiết khấu này có thể thay đổi mà không cần báo trước). Khoản tiền này sẽ được giảm trừ vào giá trị thanh toán. KH cá nhân chịu thuế TNCN cho khoản lãi/chiết khấu này.