CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG 

DÀNH CHO CĂN HỘ TÒA H03 PHÂN KHU THE HERO DỰ ÁN VINCITY SPORTIA

I. CHÍNH SÁCH/ POLICY

♦ Thời gian áp dụng: Từ ngày 27/11/2018 cho đến khi có chính sách mới thay thế

Đối tượng áp dụng: Khách hàng đăng ký nguyện vọng thuê/mua căn hộ tòa H03 phân khu The Hero tại dự án Vincity Sportia.

A. DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MUA CĂN HỘ

I. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN HỢP ĐỒNG MUA BÁN

TIẾN ĐỘTHANH TOÁN
Lần 1: Ngay khi ký Hợp đồng mua bán (HĐMB): Dự kiến tháng 05/201910% giá bán căn hộ (gồm VAT) (bao gồm tiền VBTT nếu có)
Lần 2: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký HĐMB10% giá bán căn hộ (gồm VAT)
Lần 3: Trong vòng 180 ngày kể từ ngày ký HĐMB- 05% giá bán căn hộ (gồm VAT)
- Và 05% giá bán Căn hộ (chưa gồm VAT) vào TTĐC đảm bảo thực hiện HĐMB.
- CĐT trả lãi 12%/năm cho 5% giá bán Căn hộ (chưa bao gồm VAT) theo TTĐC đảm bảo thực hiện HĐMB từ ngày CĐT nhận đủ khoản tiền cọc đến ngày đến hạn nhận GCN quyền sở hữu căn hộ theo thông báo của CĐT hoặc thời điểm KH được xác định là tự làm thủ tục xin cấp GCN tùy thời điểm nào đến trước. KH cá nhân chịu thuế TNCN cho phần lãi này.
Lần 4: Vào ngày 30/11/2019 15% giá bán căn hộ (gồm VAT)
Lần 5: Vào ngày 10/02/202015% giá bán căn hộ (gồm VAT)
Lần 6: Vào ngày 10/05/202015% giá bán căn hộ (gồm VAT)
Lần 7: Theo thông báo nhận bàn giao căn hộ của Bên bán: Dự kiến tháng 10/202025% giá bán căn hộ (gồm VAT) + 100% KPBT + VAT của 5% giá bán căn hộ
Lần 8: Theo thông báo của Bên Bán khi Căn hộ được cấp Giấy Chứng nhận quyền sở hữu hoặc khi Bên Mua tự làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu Căn Hộ 05% giá bán căn hộ (không gồm VAT) – Khấu trừ từ giá trị TTĐC đảm bảo thực hiện HĐMB.

Lưu ý:

(*) Trong trường hợp Khách hàng không đóng đủ tiền theo Tiến độ Thanh toán trên thì khoản tiền đã đóng ưu tiên chuyển vào TTĐC đảm bảo thực hiện HĐMB trước. Phần còn lại được chuyển thanh toán theo tiến độ của HĐMB.

II. THỦ TỤC KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ

III. CÁC PHƯƠNG ÁN THANH TOÁN

1. Thanh toán theo tiến độ thông thường:

  • Khách hàng mua căn hộ và lựa chọn hình thức thanh toán theo tiến độ thường bằng vốn tự có sẽ được hưởng mức chiết khấu 2% giá bán căn hộ (trước VAT và KPBT) khi ký HĐMB.
  • Khách hàng ký HĐMB và có nhu cầu thanh toán giá bán căn hộ (không bao gồm KPBT) trước hạn bằng vốn tự có sau khi ký HĐMB sẽ được hưởng mức lãi suất chiết khấu tương đương 8%/năm trên khoản tiền và số ngày thanh toán trước hạn (Áp dụng cho khách hàng thanh toán tròn đợt tiến độ), trừ khi có thỏa thuận khác (Mức chiết khấu này có thể thay đổi mà không cần báo trước). Khoản tiền này sẽ được giảm trừ vào giá trị thanh toán của các lần thanh toán tiếp theo. KH cá nhân chịu thuế TNCN cho khoản lãi này

2. Chương trình dành cho khách hàng ký HĐMB có nhu cầu thanh toán sớm bằng vốn tự có trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký HĐMB

  • Chiết khấu lên đến 9% giá bán căn hộ trước VAT và KPBT nếu khách hàng thanh toán 100% giá bán căn hộ (gồm VAT, không gồm KPBT) trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký HĐMB, ngày ký HĐMB không muộn hơn ngày 30/05/2019.
  • Mức lãi suất 12%/năm cho 5% giá bán Căn hộ (không bao gồm VAT) – Vào TTĐC đảm bảo thực hiện HĐMB. Khoản tiền lãi được trả vào cuối kỳ khi thanh lý TTĐC. KH cá nhân chịu thuế TNCN cho khoản lãi này.

3. Khách hàng mua căn hộ, vay vốn ngân hàng lên tới 70% giá bán căn hộ (gồm VAT)

3.1. Chính sách

3.1.1. Phương án 1: KH tự vay, tự trả lãi suất cho Ngân hàng lên tới 70% giá bán căn hộ (gồm VAT) khi ký HĐMB:

Lưu ý:

Khách hàng ký Hợp đồng mua bán không muộn hơn ngày 30/05/2019 (với H03), và vay vốn ngân hàng thanh toán sớm cho CĐT theo đúng quy định sẽ được hỗ trợ giảm trừ lên đến 9% vào giá căn hộ trước VAT và KPBT khi ký HĐMB.

3.1.2. Phương án 2: KH vay vốn Ngân hàng lên tới 70% giá bán Căn hộ (gồm VAT) khi ký HĐMB nhận hỗ trợ lãi suất từ Chủ đầu tư

Lưu ý:

Trong mọi trường hợp, Chủ Đầu Tư chỉ hỗ trợ lãi suất trong thời gian nêu trên đối với các khách hàng đáp ứng đủ điều kiện vay vốn, hoàn thành đầy đủ các thủ tục theo quy định của Ngân hàng do Chủ Đầu Tư chỉ định.

3.2. Tiến độ giải ngân

Tiến độKhách hàng giải ngânNgân hàng giải ngân
Lần 1: Ngay khi ký Hợp đồng mua bán (HĐMB)
Dự kiến tháng 05/2019
10% giá bán căn hộ (gồm VAT) (bao gồm tiền VBTT nếu có)
Lần 2: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký HĐMB70% giá bán Căn hộ (gồm VAT)
Lần 3: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký HĐMB10% giá bán Căn hộ (gồm VAT)
Lần 4: Trong vòng 180 ngày kể từ ngày ký HĐMB05% giá bán CH (gồm VAT) & 05% giá bán CH (chưa gồm VAT)
vào TTĐC đảm bảo thực hiện HĐMB.
CĐT trả lãi 12%/năm cho 5% giá bán Căn hộ (chưa bao gồm VAT)
theo TTĐC đảm bảo thực hiện HĐMB từ ngày CĐT nhận đủ khoản
tiền cọc đến ngày đến hạn nhận GCN quyền sở hữu căn hộ theo
thông báo của CĐT hoặc thời điểm KH được xác định là tự làm
thủ tục xin cấp GCN tùy thời điểm nào đến trước.
KH cá nhân chịu thuế TNCN cho phần lãi này.
Lần 5: Theo thông báo nhận bàn giao căn hộ của Bên bán
Dự kiến tháng 10/2020
100% KPBT + VAT của 5% giá bán CH
Lần 6: Theo thông báo của Bên Bán khi CH được cấp Giấy Chứng nhận quyền sở hữu
Hoặc khi Bên Mua tự làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ.
05% giá bán căn hộ (không gồm VAT) – Khấu trừ từ giá trị TTĐC đảm bảo thực hiện HĐMB.

Lưu ý: Trường hợp khách đã VVNH và giải ngân theo CSBH, các khoản vốn tự có sẽ không được tính lãi thanh toán sớm

B. DÀNH CHO KHÁCH HÀNG THUÊ CĂN HỘ (DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI)

I. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN HỢP ĐỒNG THUÊ (HĐT) DÀI HẠN

TIẾN ĐỘTHANH TOÁN
Lần 1: Ngay khi ký Hợp đồng thuê (“HĐT”)
Dự kiến tháng 05/2019
10% giá bán căn hộ (gồm VAT) (bao gồm tiền VBTT nếu có)
Lần 2: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký HĐT10% giá thuê căn hộ (gồm VAT)
Lần 3: Trong vòng 180 ngày kể từ ngày ký HĐT10% giá thuê căn hộ (gồm VAT)
Lần 4: Vào ngày 30/11/201915% giá thuê căn hộ (gồm VAT)
Lần 5: Vào ngày 10/02/202015% giá thuê căn hộ (gồm VAT)
Lần 6: Vào ngày 10/05/202015% giá thuê căn hộ (gồm VAT)
Lần 7: Theo thông báo nhận bàn giao căn hộ của Bên bán: Dự kiến tháng 10/202025% giá thuê căn hộ (gồm VAT)

II. THỦ TỤC KÝ HỢP ĐỒNG THUÊ DÀI HẠN

III. CÁC PHƯƠNG ÁN THANH TOÁN

1. Thanh toán theo tiến độ thông thường

  • Khách hàng THUÊ căn hộ và lựa chọn hình thức thanh toán theo tiến độ thường bằng vốn tự có sẽ được hưởng mức chiết khấu 2% giá thuê căn hộ (trước VAT) khi ký HĐT.
  • Khách hàng ký HĐT và có nhu cầu thanh toán trước hạn bằng vốn tự có sau khi ký HĐT sẽ được hưởng mức lãi suất chiết khấu tương đương 8%/năm trên khoản tiền và số ngày thanh toán trước hạn (Áp dụng cho khách hàng thanh toán tròn đợt tiến độ), trừ khi có thỏa thuận khác (Mức chiết khấu này có thể thay đổi mà không cần báo trước). Khoản tiền này sẽ được giảm trừ vào giá trị thanh toán của các lần thanh toán tiếp theo. KH cá nhân chịu thuế TNCN cho khoản lãi này.

2. Chương trình dành cho khách hàng ký HĐT có nhu cầu thanh toán sớm lên đến 100% giá thuê căn hộ (gồm VAT) bằng vốn tự có trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký HĐT

  • Chiết khấu lên đến 9% giá thuê Căn hộ (trước VAT) nếu khách hàng thanh toán trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký HĐT, ngày ký HĐT không muộn hơn ngày 30/05/2019.

 

CHỈ CẦN THANH TOÁN 10% - SỞ HỮU NGAY CĂN HỘ MƠ ƯỚC HỘ KHẨU HÀ NỘI
LIÊN HỆ NHẬN NGAY TRỌN BỘ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VINCITY SPORTIA: 0968 980 280

CHÍNH SÁCH ĐẶT CỌC/ SALE POLICY

DÀNH CHO CĂN HỘ TÒA H03 PHÂN KHU THE HERO DỰ ÁNVINCITY SPORTIA

I. CHÍNH SÁCH/ SALE POILICY

♦ Thời gian áp dụng: Từ ngày 27/11/2018 cho đến khi có chính sách mới thay thế.

♦ Đối tượng áp dụng: Khách hàng tham gia chương trình khảo sát và đăng ký nguyện vọng chọn mua/thuê căn hộ tòa H03 phân khu the Hero tại dự án Vincity Sportia.

II. TIẾN ĐỘ ĐẶT CỌC

III. THỦ TỤC KÝ VĂN BẢN THỎA THUẬN

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI TỪ TCO

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÓ NHU CẦU THANH TOÁN SỚM

Khách hàng lựa chọn 1 trong 2 chương trình ưu đãi dưới đây

I. Chương trình ưu đãi dành cho khách hàng vay vốn lên tới 45% giá bán căn hộ (chưa gồm VAT+KPBT), TCO hỗ trợ lãi suất lên tới 45% giá bán căn hộ (chưa VAT+KPBT) (Không áp dụng cho khách nước ngoài ký HĐ thuê dài hạn)

1. Chính sách

2. Tiến độ giải ngân

(*): – TCO sẽ tự động trích khoản tiền lãi cọc của khách hàng để trả lãi cho ngân hàng định kỳ từ thời điểm giải ngân đến thời điểm hoàn trả tiền cọc Khách hàng sẽ được hưởng phần chênh lệch giữa khoản tiền lãi cọc (sau khi khấu trừ thuế TNCN) do thanh toán sớm và phần lãi phải trả cho ngân hàng .Phần lãi được hưởng chênh sẽ được hoàn trả lại cho Khách Hàng sau khi ký HĐMB.

– TCO sẽ tự động chuyển tiền cọc khách hàng đã thanh toán theo VBTT sang thanh toán cho HĐMB ngay sau khi khách hàng ký thanh lý VBTT với TCO và ký HĐMB/HĐT với CĐT

II. Chương trình dành cho Khách Hàng có nhu cầu thanh toán trước hạn bằng vốn tự có

Khách hàng có nhu cầu thanh toán trước hạn bằng vốn tự có (ít nhất 7 ngày trước ngày đến hạn của từng đợt thanh toán) sẽ được hưởng mức lãi suất tương đương 9,5%/năm trên khoản tiền và số ngày thanh toán trước hạn (Áp dụng cho khách hàng thanh toán tròn đợt tiến độ), trừ khi có thỏa thuận khác (Mức chiết khấu này có thể thay đổi mà không cần báo trước). Khoản tiền này sẽ được TCO chuyển cho CĐT để giảm trừ vào giá trị thanh toán khi khách ký HĐMB với CĐT.